Vi får ledig kontorarealer på bakkeplan, ca. 300 kvm BTA-I.

14 kontorer, samt møterom og møte/spiserom m/kjøkken.

Lyse og lette kontorer.