Om bygget
Bygget er opprinnelig oppført i ca. 1860 i  tegl, som kraftstasjon for industrivirksomhetene langs Mesnaelva. Bygget er vernet.  Bygget består av kontorlokaler i 3 etasjer.

Parkering
Det er p-plasser i tilhørende garasjeanlegg og utendørs i Bryggeriet. Det er i tillegg P-hus i kort avstand til eiendommen.

Leietakere i bygget
Larkas, Mesna Hudklinikk, MB Stillas AS

Status
Utleid