Renovasjon og avfallshåndtering inngår som en del av de tjenestene våre leietakere betaler for gjennom byggets fellesutgifter. Myndighetene har i de senere år rettet fokus på avfallshåndteringen her i landet, og de stiller stadig strengere krav til sortering.  For våre leietakere i Fåberggata har vi  etablert en miljøstasjon ved parkeringsplassen mot Nordre gate. Det er lagt opp til sortering av følgende avfallsgrupper i Fåberggata 126-128:

▪ Restavfall
▪ Matavfall
▪ Papp / Papir
▪ Plastavfall
▪ Glass / Metall

Andre avfallsgrupper som f.eks. farlig avfall og elektriske artikler, må leietakerne selv påse å levere til gjennvinningsstasjon. Konsekvensen ved at de ordinære containere og avfallsdunker inneholder avfall som går under benevnelsen ”farlig avfall”, vil kunne medføre straffegebyr. Straffegebyrene inngår som en del av renovasjonsavgiften, som igjen inngår i fellesutgiftene:

Jo mer farlig avfall som legges i containerne, desto høyere blir felleskostnadene.

Vi oppfordrer alle våre leietakere om å benytte ovennevnte muligheter for riktig håndtering av avfall.  Riktig håndtering gir en miljøgevinst, og i tillegg en økonomisk gevinst gjennom reduserte felleskostnader.