BILPARKERING

Ønsker du å leie innendørsparkering kan du ta kontakt med vår eiendomsfasilitator Anita Nordgård, mail: an@smedvig.no

I Fåberggata administreres utendørs parkeringsplass, mot NORDRE GATE, gjennom Apcoa Parkering AS.

Alle leietakere er selv pliktige til å melde inn ansattes og aktuelle kjøretøy for digital registrering, i Apcoas parkeringssystem.  Dersom kjøretøy er hensatt i strid med parkeringsvilkårene eller ikke registrert i det digitale systemet, vil det bli ilagt en avgift etter for tiden gjeldende satser. I spesielle tilfeller vil det også bli vurdert borttauing.

Parkeringsplass ved Rema 1000 er KUN forbeholdt butikkens kunder.

GJESTEPARKERING

Gjester som ankommer med bil henvises til avgiftsfri gjesteparkering. Parkerer gjester utenfor dette området vil man kunne bli avgiftsbelagt. Leietakere har også mulighet til å digitalt registrere gjester i parkeringssystem.

Et godt samarbeid med brukerne av parkeringsarealene er nødvendig for å oppnå gode parkeringsvilkår. Vi henstiller derfor alle om å følge reglene som er angitt ved skilt og oppmerking.

SYKKELPARKERING

I Fåberggata er det sykkelparkering ute på flere steder. Se vedlagt oversiktstegning av kvartalet.