Her finner dere praktisk informasjon til leietakere i Fåberggata 126- 128.

Inneklima

Inneklimaet påvirkes av mange faktorer. For å få et best mulig inneklima anbefales følgende:

Kopimaskin bør helst plasseres i eget rom
Sørg for daglig renhold i samsvar med instruks. Rydd pulten før renholdspersonalet skal utføre renholdet.
Gulv rengjøres etter gulvleverandørens anbefalinger.
Vi anbefaler årlig tepperens der det er tepper.

I fellesarealer blir renholdet utført av profesjonelt personale. Vennligst ikke plasser noe som kan være til hinder for renholder.

Ventilasjon

For arealer med ventilasjonsanlegg gir dette behandlet tilluft, det vil si at luften fra anlegget er oppvarmet om vinteren og nedkjølt om sommeren. For å få best mulig utbytte av kjøleanlegget om sommeren skal persienner benyttes der det finnes. Det anbefales at disse senkes etter endt arbeidstid. Ventilasjonsanlegget er spesielt innregulert for hvert kontor. Stenging/justering av ventiler ødelegger balansen i hele anlegget og må bare foretas i samråd med utleier.

Brannsikring

Tidsur monteres på egne elektriske apparater som kaffetrakter, vannkoker etc. Ved bruk av levende lys, vaffeljern, o.l., må det sjekkes at disse ikke plasseres rett under en brannmelder. Ved bruk av levende lys har den som tente lyset ansvaret for at lyset slukkes.

Nøkkelsystem

Nøkler og kort bestilles hos vår driftstekniker Henning Kramprud, henning.kramprud@lvservice.no / mob. 996 31 992

Vann

Ved installasjon av egne, vannbrukende maskiner skal sikkerhetsventil monteres.

Vakthold

Det er vakthold på eiendommen som består av utvendig kontroll på vinduer og dører (skallsikring) flere ganger i døgnet.

Renovasjon

Det er plassert en Miljøstasjon på parkeringsplassen mot Nordre gate. Se vedlagt oversiktskart over Fåberggata og plassering av Miljøstasjonen. Det oppfordres til kildesortering.

Alle leietakere plikter å følge de retningslinjene som er satt av Bryggerikvartalet i forhold til brannsikkerhet og rømningsveier. Alle leietakere skal snarest etter innflytting velge en ansatt som er brannansvarlig samt sette seg inn i branninstruksen. Vi henviser for øvrig til de respektive leieavtaler og til Forskrift om internkontroll.

Fakturering

Alle fakturaer knyttet til leieforhold sendes ut av Smedvig Eiendom sin regnskapsavdeling i Stavanger. For spørsmål om fakturaer, vennligst kontakt regnskapsmedarbeider Ann Elin Haukås Digernes, tlf 93224572, aed@smedvig.no

Noen spørsmål?

Kontakt driftstekniker Henning Kramprud: henning.kramprud@lvservice.no tlf: 996 31 992, driftssjef Arne Albrigtsen: aa@smedvig.no tlf: 970 53 260 eller eiendomsforvalter Elise Eriksen: eer@smedvig.no tlf: 957 74 777.