BILPARKERING

Ønsker du å leie parkering kan du ta kontakt med Bryggerikvartalet v/Anita Nordgård, mail: an@smedvig.no

Bryggerikvartalet har valgt å sette ut den daglige driften av parkeringsporteføljen til Apcoa Parkering AS som dermed har all kontroll på parkering i Bryggerikvartalet. Kontroll med parkeringen er nødvendig for å oppnå best mulig fremkommelighet og orden på parkeringsarealene. Apcoas parkerings betjenter vil derfor kontrollere at parkeringen følger skilt og oppmerking. Dersom kjøretøy er hensatt i strid med parkeringsvilkårene, vil det bli ilagt en kontrollavgift etter for tiden gjeldende satser. I spesielle tilfeller vil det også bli vurdert borttauing. Leietakernes biler registerers av Smedvig i Apcoas parkeringsportal.

Gjester som ankommer med bil henvises til avgiftsbelagte gjesteparkeringsplasser i Bryggerikvartalet eller i P-hus og P-plasser på naboeiendommene.

Et godt samarbeid med brukerne av parkeringsarealene er nødvendig for å oppnå et godt resultat. Vi henstiller derfor alle om å følge reglene som er angitt ved skilt og oppmerking.

SYKKELPARKERING

I Bryggerikvartalet er det sykkelparkering ute på flere steder. Se vedlagt oversiktstegning av kvartalet.

Vi har også innendørs sykkelparkering, med ladestasjoner for el-sykler. Her er det garderober og dusjer. Dette ligger i bygg FGH (inngang nr. 6), på bakkeplan.

 

 

Oversiktskart bryggerikvartalet