Renovasjon og avfallshåndtering inngår som en del av de tjenestene våre leietakere betaler for gjennom byggets fellesutgifter. Myndighetene har i de senere år rettet fokus på avfallshåndteringen her i landet, og de stiller stadig strengere krav til sortering. Konsekvensen av dette er at hver gang våre ordinære containere og avfallsdunker inneholder avfall som går under benevnelsen ”farlig avfall”, kan vi bli ilagt straffegebyr. Straffegebyrene inngår som en del av renovasjonsavgiften, som igjen inngår i fellesutgiftene:

Jo mer farlig avfall som legges i containerne, desto høyere blir felleskostnadene.

For å forhindre ovennevnte har vi i samarbeid med GLØR etablert en miljøstasjon sentralt i Bryggerikvartalet. Våre kunder har da, anledning til å levere noen typer farlig avfall som spraybokser, malingsbokser, kvikksølvholdige batterier, glass, elektrisk utstyr etc. Dette utstyres plasseres på gulvet bak containerne slik at vi kan få samlet det opp og levert det til Glør.

På tegningen over Miljøstasjonen er plasseringen av de forskjellige fraksjonene markert.

Vi oppfordrer alle våre leietakere om å benytte ovennevnte muligheter for riktig håndtering av farlig avfall. Riktig håndtering gir en miljøgevinst, og i tillegg en økonomisk gevinst gjennom reduserte felleskostnader.